cat_flagesp_flagUK flag
headre

 

EMPRESA

QUI SOM

ON SOM

SERVEIS

PRODUCTES

CONTACTE

COMPROMÍS AMBIENTAL DELS PROVEïDORS D'ALIANPLAST

A ALIANPLASTS SERVEIS, S.L. estem concienciats amb la cura del medi ambient i els efectes que la nostra activitat té en el medi, així ha implantat la norma UNE-EN-ISO 14001:2015. I amb l'objectiu de realitzar una adequada gestió ambiental de la nostra activitat sol·licita que vostés com a proveïdors nostres suscriguin els següents compromisos mediambientals, en les operacions que reaalitza per a nosaltres:

- La seva empresa es responsabilitza de l'adopció de las millors tècniques disponibles per a l a minimització de la incidència ambiental que els seus treballs poden produir.

- Gestionarà els residus produïts, en les operacions realitzades per ALIANPLAST SERVEIS, S.L., de forma convenient, segons la normativa aplicable, segregànt-lois en origen i gestionànt-los a través de gestors autoritzats.

-En les operacions que realitzi a l'interior de la nostra empresa equiparà els seus operaris per amb els equips de protecció individual necesaris per als treballs realitzats, i cumpliran allò establert a la legislació vigent sobre prevenció de riscos laborals.

- En cas de situació d'emergència deurà obeir les ordres del responsable de medi ambient, i seguir el protocol d'emergència aprobat a ALIANPLAST SERVEIS, S.L.

 
LOPD

C/ del Gran Vial, núm. 9, Montornès del Vallès, 08170, Tel. 935 686 571

iso14001
contacte_espindex_esponsom_esponsom_fost_esponsom_mont_esponsom_parets_esppolitica_espproductes_espquisom_espserveis_esp